Prima pagină   »  Contacte   »  Lista colaboratorilor

Lista colaboratorilor

   

Numele/Prenumele

Funcția

Telefon de serviciu

Conducerea

Cojocari Anatolii

Director

02722253 / 069137007

Plămădeală Iurii

Inginer silvic şef

027222034 / 069919932

Platon Ilie

Mecanic - şef

027222741 / 060101527

Anticameră

 

Secretar - dactilograf

027222353

Contabilitatea

Pană  Ala

Contabil - şef

027222655 / 069156227

Profir Angela

Contabil

027224215 / 060101525

Vieru Ludmila

Contabil

060101504

Zgurean Lucia

Contabil

060101550

Mironov Ludmila

Contabil

027222797

Crîjanovscai Cristina

Contabil

060101575

Tverdohlib Liudmila

 

Contabil

060101517

Secţia  juridică

Galescu Lidia

Inspector serviciu personal

060101520

Secţia  tehnică

Maftei Sergiu

Inginer fond forestier

060101508

Zgurean Gheorghe

Inginer paza protecţia pădurii

060101507

Guţu Alexandru

Inginer regenerarea pădurii

027222034 / 060101533

Vasileva Maria

Inginer securitate şi sănătatea şi muncă

027222741

Oprea Petru

Inspector Garda Forestieră

060101519

Servicii Auxiliare

Bodiu Teodor

Şef sector producere

060101516

Mironov Valeriu

Maistru în gospodărire auxiliar industrială

060101503

Șefii  ocoalelor  silvice

Dohmilă Constantin

Şef  o/s Şoldăneşti

027222797 / 060240848

Andronic  Alexei

Şef  o/s  Olişcani

027244405 / 069143441

Plămădeală Ion

Şef  o/s  Cinişeuţi

025451208 / 069111297